Të dhëna për kompaninë

Kompania
Banka Kombetare Tregtare BKT
Vendndodhja
Tiranë
Industria
N/A
Themeluar

Numri i Punonjësve:
0
Website:
www.bkt.com.al

Përshkrimi i kompanisë:

Banka Kombetare Tregtare

Printoje kete faqe

Punë të tjera të shpallura nga : Banka Kombetare Tregtare BKT
Pozicioni Data e përfundimit Qyteti
Teller in Bushat 2014-04-16 Shkodër