Lojëra argëtuese dhe humor

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Cila është pamja për personin që shikon objektin nga pika e vendosur?

Le të shikojmë hap pas hapi. Normalisht ka 4 blloqe në pjesën e poshtme. Dhe shtresa e dytë mbi fund, ka 2 blloqe në të djathtë. Pra, përgjigja nuk është kurrsesi C. Në shtresën më të lartë, ka vetëm një bllok që shihet. Pra, përgjigja e saktë është D.