Të Përgjithshme Kreu Blog Të Përgjithshme

Parashuta e artë

Parashuta e artë – një pagesë kompensimi që siguron mbrojtje dhe sigurim të drejtuesve në  nivel ekz...


Promovim

Promovim- Veprime që ndërmerren për personelin, e cila rezulton në kalimin në një pozicion me një pa...


Beso në suksesin tënd

Mund të arrish të kesh sukses edhe nëse të tjerët nuk do kenë besim, por asnjeherë nuk mund të kesh...


2009-02-26

Rotacioni i pozicionit të punës

Rotacioni i pozicionit të punës – Praktika e transferimit të punonjësve për periudha të përkohëshme...


Zhvillimi i karrierës

Zhvillimi i karrierës – Proçesi përmes të cilit individët vendosin objektivat e tyre për të tashmen...


Fituesit dhe humbësit

“Fituesit i krahasojnë arritjet me qëllimet e tyre, ndërsa humbësit i krahasojnë arritjet e tyre me...


Planifikimi i Karrierës

Planifikim i Karrierës – Proçesi i vendosjes së objektivave të karrierës dhe zgjedhja e edukim...


Puna dhe Karriera

“Diferenca midis një pune dhe karrierës është diferenca midis 40 dhe 60 orë punë”- Robert Frost


2009-02-19

Sistemi i Informacionit të Burim...

Sistemi i Informacionit të Burimeve Njerëzore– një bazë të dhënash kompjuterike e cila përdore...