Të Përgjithshme Kreu Blog Të Përgjithshme

Udhëheqësit e suksesshëm

Udhëheqësit  e suksesshëm shohin mundësi në çdo vështirësi, dhe jo vështirësi në çdo mundësi – Reed...


2009-05-11

Mundësi të barabarta punësimi

Mundësi të barabarta punësimi– një politikë që konsideron barazinë në punësim mbi të gjithë in...


Diferenca midis një personi të s...

Diferenca midis një personi të suksesshëm dhe të tjerëve nuk ka të bëj me mungesën e fuqisë, as me m...


2009-05-05

Puna në grup

Puna në grup- praktika e individëve që punojnë së bashku në mënyrë që të sjellin larmi në talente, n...


Krijimi i ekipit

Krijimi i ekipit- një program trajnimi i krijuar për të ndihmuar një grup njerëzish për të punuar së...


Suksesi

Ti e di që je në rrugën e suksesit nëse po bën punën tënde dhe nuk po paguhesh për të. – Oprah...


2009-05-02

Nepotizëm

Nepotizëm– favorizimi i të afërmëve nga individë që kanë një pozicion drejtues në kompani, si...


Menaxhimi administartiv

Menaxhimi administartiv– Një qasje klasike e menaxhimit e cila ka për qëllim të identifikojë p...


Kënaqësia në punë

Jep më të mirën tënde, jo për të kënaqur të tjerët, por sepse kjo është mënyra më e mirë për të gjet...


2009-04-30

Sistemi i shpërblimit

Sistemi i shpërblimit– një program zyrtar ose jo i përdorur për të vlerësuar arritjet individu...


Abstenizëm

Abstenizëm– sjellja e vazhdueshme e një punonjësi i cili mungon në orarin që është përcaktuar...


Diferenca midis teje dhe shefit...

1.  Kur ti nuk bën një detyrë, je dembel. Kur shefi nuk e bën, është shumë i zënë. 2. Kur ti shkel n...


Plani Rigjenerues

Plani Rigjenerues– përshkruajnë hapat paraprake dhe parandaluese për tu përballur me fatkeqësi...


Kompensim global

Kompensim global– praktika të pagesave lidhur me punonjës të cilët punojnë në vende të tjera n...


Punonjës me jakë të artë

Punonjës me jakë të artë– Ky term përdoret për t’iu referuar individëve që janë shkencëtarë, i...


Diferencimi gjeografik

Diferencimi gjeografik– variacionet në pagë për pozicione pune të ngjashme apo të krahasueshme...


Zhargoni i ofertave të punës

PAGË KONKURRUESE: Ne jemi konkurrues duke paguar më pak se konkurrentët tanë. ORAR FLEKSIBËL: Puno 5...


Parashuta e artë

Parashuta e artë – një pagesë kompensimi që siguron mbrojtje dhe sigurim të drejtuesve në  nivel ekz...


Promovim

Promovim- Veprime që ndërmerren për personelin, e cila rezulton në kalimin në një pozicion me një pa...


Beso në suksesin tënd

Mund të arrish të kesh sukses edhe nëse të tjerët nuk do kenë besim, por asnjeherë nuk mund të kesh...


2009-02-26