Të Përgjithshme Kreu Blog Të Përgjithshme

Rotacioni i pozicionit të punës

Rotacioni i pozicionit të punës – Praktika e transferimit të punonjësve për periudha të përkohëshme...


Zhvillimi i karrierës

Zhvillimi i karrierës – Proçesi përmes të cilit individët vendosin objektivat e tyre për të tashmen...


Fituesit dhe humbësit

“Fituesit i krahasojnë arritjet me qëllimet e tyre, ndërsa humbësit i krahasojnë arritjet e tyre me...


Planifikimi i Karrierës

Planifikim i Karrierës – Proçesi i vendosjes së objektivave të karrierës dhe zgjedhja e edukim...


Puna dhe Karriera

“Diferenca midis një pune dhe karrierës është diferenca midis 40 dhe 60 orë punë”- Robert Frost


2009-02-19

Sistemi i Informacionit të Burim...

Sistemi i Informacionit të Burimeve Njerëzore– një bazë të dhënash kompjuterike e cila përdore...