Dr. Arben Memo

Dr. Arben Memo është me profesion Inxhinier Kimist. Ai zotëron një Diplomë Master në Menaxhim dhe Politika Mjedisore nga Universiteti i Manchesterit si dhe ka doktoruar në Kimi në Universitetin e Siegenit në Gjermani. Dr.Memo është zotërues dhe menaxher i përgjithshëm i kompanisë TMC-Training Managment Consulting (www.tmc-al.com) e cila kryen shërbime konsulente për sektorin privat dhe atë publik në fushat e menaxhimit të cilësisë, menaxhimit mjedisor, sigurisë ushqimore, sigurisë në punë, sigurisë së informacionit etj.

Konsulenca e ofruar nga TMC mbështetet në modelet dhe rregulloret më të mira ndërkombëtare si psh. Standartet ISO, Normat CE, etj. Përsa u përket fushave më siper, Dr.Memo është edhe Trajner dhe Auditor i kompanisë austriake QualityAustria (www.qualityaustria.com) si dhe i partnerit të saj në Shqiperi EQSC European Quality & Safety Control (www.eqsc-cert.com). Ai përfaqëson gjithashtu përmes kompanisë së tij EMT Expertise Marketing Trade (www.emt-al.com) në Shqipëri dhe Kosovë kompaninë amerikane UNIVAR(www.univar.com) duke siguruar asistencë teknike dhe logjistike për ingredientë specialë që përdoren në industritë ushqimore dhe ato kimike

Dr.Memo jep aktualisht mësim në Universitetin e Tiranës si dhe është Drejtues i Bordit të Shoqatës së Rrjetit Profesional të Konsulentëve Profesionistë Shqipetare ACN (Albanian Consulting Network www.albconsulting.org). Gjatë karrierës së tij profesionale mbi 25 vjecare, Dr.Memo ka punuar edhe në Industri duke qenë për një kohë relativisht të gjatë edhe drejtues teknik i një kompanie prodhuese.