Mendimi Juaj

Nëse keni mendime për të ndarë, ju lutemi na dërgoni komentet tuaja.
Ju faleminderit.

Nëse dëshironi të merrni përgjigje, vendosni emailin tuaj në mesazh.

Trego historinë tënde

Jeni të mirëpritur të na shkruani historinë tuaj të suksesit që keni realizuar duke përdorur portalin duapune.com
Ju lutemi plotësoni formën elektronike të mëposhtme:
Ju faleminderit.

Nëse dëshironi të merrni përgjigje, vendosni emailin tuaj në mesazh.Mirëseerdhët në duapune.com
Usluga

Me mbi 25 vjet eksperiencë në industri, Usluga ka vendosur reputacionin e saj duke shpërndarë produktet më të fundit me cilësinë më të lartë. Cdo produkt shkon përmes testeve rigoroze për të siguruar që vetëm cilësia dhe performanca më e mirë të dorëzohet te klientët. Inxhinierët tanë ecin në krah të teknologjisë duke siguruar që tek ju të vijnë produktet dhe dizajnet më të fundit në treg. Ne përdorim materiale të cilësisë më të la...

INFORMACIONE KONTAKTI

Profili i Kompanisë Punët aktive të kompanisë
Tirane, Shqipëri 08-02-2021 edhe 15 ditë


Dërgoja një miku

Shënim: Adresat e emailit do të përdoren vetëm për dërgimin e kësaj pune.
Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Inxhinier
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
Mesatare (3 - 10 vite)
Kërkohet foto
Po
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
08-02-2021
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

Kompania "USLUGA shpk" kerkon te punesoje INXHINIER ZBATIMI. Inxhinieri i zbatimit ka si detyre funksionale organizimin dhe drejtimin e punimeve te ndertimit ne perputhje me projektin, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet, grafikut te miratuar deri ne fazen e dorëzimit te objektit.

Detyrat

Pergjegjesite kryesore

 • Planifikon menyren e realizimit te objektivave, perparesite dhe ndjek ne menyre te vazhdueshme realizimin e tyre;
 • Identifikon risqet kryesore ne realizimin e objektivave dhe i raporton ato tek stafi menaxherial dhe ai financiar.
 • Identifikon problemet teknike qe kerkojne zgjidhje per mbarevajtjen e punimeve, drejton dhe propozon menyrat dhe format e zgjidhjes se tyre;
 • Raporton ne menyre periodike (javore) tek departamentet perkates duke dorezuar dhe dokumentet suportues per punen e bere ne kantier;
 • Ndjek dhe siguron qe rregullat e etikes dhe disiplines ne pune te zbatohen me korrektesi;
 • Realizon dhe mban pergjegjesi per te gjithe detyrat e tjera qe i ngarkohen.  

Pergjegjesite e vecanta

 • Para fillimit te punimeve shqyrton vlefshmerine e dokumentacionit tekniko-ligjor te objektit sipas nje liste te miratuar;
 • Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike te objektit qe do te ndertohet dhe ben verejtjet perkatese kur konstaton mangesi dhe parregullesi;
 • Mban pergjegjesi per zbatimin e punimeve ne perputhje me projektet e zbatimit,preventivin, specifikimet teknike dhe standardet;
 • Per cdo ndryshim projekti dhe preventivi kerkon miratim zyrtar para zbatimit te ndryshimit;
 • Harton grafikun e punimeve mbi te cilin do lidhen te gjithe kontratat e sipermarrjes;
 • Raporte ditore/ javor dhe raporte per vendosje ne veper te materialeve specifike si hekur, beton (Raporte te cilat jane aprovuar edhe nga Mbikqyresi i Punimeve);
 • Regjistrin e kontabilitetit teknik ne kantier (pasqyrohet puna dhe materialet e perdorura ne veper, ne perputhje me kerkesat e akteve, ligjore e nenligjore ne fuqi dhe te specifikimeve teknike);
 • Ben organizimin dhe ndarjen e punes sipas nenkontraktoreve, grupeve te punes apo individeve qe punojne ne objekt;
 • Jep sqarime dhe instruksione te vazhdueshme mbi organizimin e punes dhe zbatimin e projektit dhe kushteve teknike;
 • Ne kordinim me Departamentin e Prokurimeve, ben porosite e materialeve, pajisjeve dhe makinerive te nevojeshme per realizimin e projektit;
 • Pasi te behet Plani i Sigurisë dhe Koordinimit (PSK) per secilin kantjer ben instruktimin e punetoreve dhe stafit vartes ne kantjer nje here ne muaj mbi zbatimin e rregullores se sigurimit teknik, mbrojtjen ne pune dhe mbrojtjen e mjedisit.
 • Instruktimi dokumentohet duke mbledhur firmat e punonjesve;
 • Kujdeset qe te mos lejohet prania e personave te pa-autorizuar ne kantjer;
 • Eshte pergjegjes per mirembajtjen e lendes se pare dhe makinerive, si dhe programon sherbimet teknike qe duhen bere makinerive;
 • Ndjek zbatimin e kontratave te sipermarrjes per punimet qe kryhen nga Nenkontraktoret ne objekt dhe eshte pergjegjes per mbledhjen e dokumentacioneve qe kerkohen ne vijim te kontrates ne fuqi;
 • Pergatit ne menyre periodike liste-pagesat per punet qe realizohen nga nenkontraktoret,grupet e punes apo individe ne objekt;
 • Ndjek dhe ploteson cdo dite liste prezencen e punonjesve ne kantjer;
 • Harton librezen e masave per punimet qe kryhen dhe e raporton cdo jave se bashku me situacionin e punimeve;
 • Ploteson cdo dite ditarin e punimeve dhe e raporton ne baze javore;
 • Ploteson ne vazhdimesi dokumentacionin tekniko-ligjor gjate fazave te ndertimit deri ne perfundim te objektit;
 • Evidenton dhe paraqet kerkesat per ndryshime ne projektet e zbatimit dhe preventivin e objektit prane Administratorit dhe departamentit inxhinierik;
 • Ndjek dhe mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper;
 • Kerkon qe te gjitha materialet qe vijne ne objekt te jene te shoqeruara me certifikata origjine dhe cilesie (vendos shenime ne fature ne rast mungese te certifikatave);
 • Identifikon produktet qe vine ne kantier dhe nuk perputhen me cilesine e kerkuar;
 • Ndjek kryerjen e analizave dhe provave te materialeve ne laboratore dhe atyre qe behen ne kantjer;
 • Raporton ne menyre periodike gjendjen e materialeve prane vepres (inventari).

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar studimet e larta në profilin Inxhinier Ndërtimi (sistemi 4 vjecar ose 3+2).
 • Kërkohen minimalisht 5 vite eksperiencë pune në këtë profil.
 • Njohje shume e mire e paketes Microsoft Office, Autocad, etj;
 • Të njohë shumë mirë programet bazë kompjuterike.
 • Gjuha angeleze përbën avantazh.
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth dokumentacioneve teknike, financiare dhe tekniko-finaciare të kompanive të ndërtimit.
 • Të ketë aftesi menaxheriale, te jete i komunikueshem, te kete aftesi deleguese dhe te jete i afte ne vendosjen e prioriteteve;
 • Një drejtues kantieri duhet të jetë shumë i organizuar, i vetëmotivuar, të përballoj presionin e punës dhe të ketë aftësinë të zgjidhë problemet që lindin në kohë sa më të shkurtër.

Shënime

Për të aplikuar në këtë pozicion pune, dërgo CV-në tek kompania/organizata me email duke klikuar këtu ose apliko nga duapune.com.

Per ata qe i plotesojne keto kritere te dergojne CV-ne e tyre me foto, duke specifikuar pozicionin e punes per te cilin aplikojne në email:  [email protected]


Kujdes

Aktualisht ju nuk keni një CV të ruajtur në sistem. Për të aplikuar në këtë pozicion pune, ju mund të krijoni një CV të re ose të ngarkoni një ekzistuese në sistem, duke klikuar këtu.Si të kryeni me sukses aplikimin tuaj tek duapune.com!


1. Fillimisht klikoni butonin "Aplikoni".

2. Pasi klikoni këtë buton, më poshtë ju shfaqet mundësia të përzgjidhni 1 nga CV tuaja që keni krijuar në llogari si punëkërkues.

3. Në rast se kompania kërkon dokumenta shtesë, ju do të keni mundësi që të përzgjidhni dokumentat nëpërmjet rubrikës "Bashkëngjit Dokumente" që do të shfaqet poshtë "Zgjidhni CV që i përshtatet më së miri pozicionit të punës".

4. Në fund klikoni butoni "Dërgo".