Kreu > Për Punëdhënës > Rekrutimi dhe Kërkimi Ekzekutiv Rekrutimi dhe Kërkimi Ekzekutiv

Rekrutimi dhe Kërkimi Ekzekutiv

Rekrutimi dhe Kërkimi Ekzekutiv është një instrument i shkëlqyer për gjetjen e individëve kryesorë të specializuar në disa fusha ose kualifikime të rralla / profile si ekspertë të fushave të ndryshme, ekspertë të lartë menaxherial dhe konsulentë.Duapune.com ofron një shërbim konkurrues, ekzekutiv për profesionistët. Shërbimi ynë Headhunting është i përshtatur pikërisht për kërkesat tuaja. Ne do të kërkojmë ekspertë të lartë në rolet e tyre nga shumë industri.Ne ofrojmë një shërbim profesional të Headhunting për të gjetur personel të specializuar në nivele të larta menaxheriale dhe në nivele drejtuese. Ekspertiza jonë në këtë fushë bazohet në një kuptim të plotë të industrive në të cilat veprojnë klientët tanë - dhe në një rrjet të jashtëzakonshëm të kontakteve personale.Arti në Kërkimin Ekzekutiv është lidhja me njerëzit, mënyra e komunikimit të mundësive, vlerësimi i përshtatshmërisë së individit për pozicionin e punës dhe motivimi që ata që të marrin hapin tjetër për të realizuar potencialin e tyre të karrierës me mundësinë që ju ofroni.

Besojini duapune.com

duapune.com posedon një gamë të gjerë të ekspertizës në industritë aktive dhe ka një bazë të dhënash dhe njohuri të shumicës së pozicioneve në treg dhe në rajon. Ne kemi një rrjet të gjerë marrëdhëniesh me drejtuesit më të lartë në të gjitha industritë, duke na dhënë një pamje të plotë të mijëra profesionistëve dhe menaxherëve në çdo funksion dhe sektor të biznesit. Ekzekutivët na besojnë ne për profilet që përfaqësojnë një përshtatje të mirë me aftësitë dhe ambiciet e tyre.Klientët tanë vlerësojnë ekspertizën e thellë, këshilla e sinqerta dhe profesionale dhe angazhimin për suksesin e klientëve dhe kandidatëve. Gati dy të tretat e punëve/projekteve tona janë për klientët për të cilët kemi bërë punë të mëparshme.Pas kryerjes së një pune, ne vazhdimisht vlerësojmë kënaqësinë e klientit, për të vlerësuar veten dhe për të përmirësuar performancën tonë.

Metodologjia

duapune.com mbështetet në Circle of Quality për të prodhuar vazhdimisht rezultatet e suksesshme të kërkimit. Ne operojmë në përputhje me kërkesat e ISO 9001: 2008 dhe IT Mark Appraisal Method.Ne ndjekim një proces kërkimi të strukturuar ekzekutiv për secilën përzgjedhje që realizojmë për klientët tanë.Ne kemi një gamë të gjerë mjetesh dhe teknikash për të bërë një vlerësim rigoroz të shënimeve të kandidatëve, njohurive dhe aftësive që janë më të rëndësishme për pozicionin. Disa nga mjetet tona të rekrutimit janë renditur më poshtë:

  1. Portali i punës - duapune.com
  2. Mjetet e mediave sociale
  3. Databaza e kërkimit ekzekutiv
  4. Agjentët e rekrutimit
  5. Mediat e shkruara (gazeta - bazuar në udhërrëfyesin e rënë dakord për shpalljen e pozicioneve publikohet në dy gazeta kryesore të përditshme)

Ekipi

Ekipi i Kërkimit Ekzekutiv në duapune.com vjen me përvoja të rëndësishme në menaxhimit e biznesit dhe ka njohuri në një shumëllojshmëri të gjerë të industrive (Bankë, Logjistikë, Shitje, Marketing, Burime Njerëzore, IT, Mikpritja, Inxhinieri, FMCG, Media, Prodhimi). Çdo rekrutues është trajnuar plotësisht me përvojën e gjerë të rekrutimit dhe posedon një rekord të provuar të sigurimit të cilësisë së lartë dhe kandidatëve të kualifikuar. Ne kemi një proces solid të rekrutimit dhe sisteme cilësore për të menaxhuar rekrutimin e çdo pozicioni dhe çdo kandidati me të cilin punojmë.Bazuar në profilin e synuar, rekrutuesit tanë kërkojnë dhe kontaktojnë kandidatët e mundshëm me aftësitë e dëshiruara dhe përvojën e mjaftueshme. Ne gjithmonë sigurohemi që të gjitha fazat e procesit të rekrutimit të kryhen me konfidencialitet të plotë për kandidatin dhe klientin.

Duapune.com është një platformë online për punë dhe karrierë më të mirë (#duapune) për të ndihmuar punëdhënësit
të gjejnë dhe të punësojnë personin më të mirë në Ballkan, dhe në vendet në zhvillim me cmime të arsyeshme
dhe cilësi të lartë duke përdorur teknologjinë më të fundit.