Evente

Evente Këshillimi i karrierës Publikime dhe njoftime

Suksesi i trajnimit te katert te HR Academy

Suksesi I Akademisë së Burimeve Njerëzore vazhdoi me trajnimin më datë 16 qershor 2023. Në trajnim morën pjesë 13 pjesëmarrës të cilët ishin të motivuar për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë e tyre në Sistemin e performancës në BNj.

Sesioni I katërt u thellua në diskutimin e matjes së Performancës së punonjësve, duke përfshirë indikatorët, komponentët dhe politikat e performancës.  Trajnimi u zhvillua në formën e bashkëbisedimit, me lojëra te ndryshme dhe punë në grup.

Në trajnimin në vijim, do të mbulohen një sërë tematikash në lidhje me trajnimet për  punonjësit, duke përfshirë Benefitet e trajnimit dhe zhvillimit ,Identifikimi i Nevojave të Trajnimeve  ,Roli i BNJ në ofrimin e trajnimeve etj.

Trajnimi i rradhës do të jetë në dt. 23 Qershor në orën 14:00 me tematikë: Trajnimi dhe Zhvillimi i Punonjësve

qqw.jpg      77777.jpg