Këshillimi i karrierës

Këshillimi i karrierës Statistika Lojëra argëtuese dhe humor

Gjithçka që do të dëshironit të dinit për shitjet dhe zhvilluesit e biznesit

            Mendoni për një punë në shitje? Ka shumë punë që kanë lidhje me shitjet. Por përpara se të aplikoni, lexoni se çfarë përfshin Bota e Biznesit. Tipet e punëve të shitjes. Agjentët e shitjeve janë të pranishëm pothuaj në çdo kompani. Ata u sigurojnë të ardhura kompanisë duke plotësuar nevojat e biznesit për të marrë një fitim prej shitjeve. Në ditët tona shumë punë që kanë lidhje me shitjet, sot vijnë me emrin: “Zhvillim i biznesit.” Kjo reflekton një rreth më të gjerë se thjesht shitjet dhe që mund të përfshijë dhe anëtarë të tjerë të grupit të punës, prezantimin e propozimeve për konsumatorët potencialë, prodhimin e pasqyrave të kostove, dhe në fund mbylljen e shitjeve duke bërë dokumentimin përkatës.  Rezymetë dhe letrat e motivimit për punën e shitjes.  Materiali që ju marketoni, kur aplikoni në pozicionet e shitjes, duhet të fokusohet te gjerat e vlefshme që ju keni realizuar përpara këtij aplikimi. Tregoni se si keni rritur nivelin e konsumatorëve, si keni ndihmiar në përfshirjen e ofertave të reja, ose si keni mundur të rrisni nivelin e shitjeve duke patur klientelën ekzistuese. Paga dhe përqindjet në shitje Nëse ju pëlqen të shpërbleheni për përpjekjet tuaja të drejtpërdrejta, shitja është pozicioni i duhur për ju. Shumë punë në boten e biznesit vijnë me një pagë bazë + perqindjet (kompensimet). Disa poste shitjesh janë 100% përqindje, në të cilat ju paguheni vetëm kur bëni shitje. Për këtë tip pune ju përfitoni më shumë në bazë të numrit të shitjeve që bëni. Si të shisni më mirë Shitjet konsultative. Krijimi i besimit. Ndërtimi i lidhjeve të biznesit. Shitjet sot nuk kanë të bëjnë me fitimet e shpejta më tepër sesa kanë të bëjnë me krijimin e bësimit të konsumatorit në terma afatgjatë.                                                                                                                                                           WEF, Tetor 2017