Këshillimi i karrierës

Këshillimi i karrierës

PROGRAMI FULBRIGHT PËR STUDIUES (Fulbright Visiting Scholar program)

PROGRAMI FULBRIGHT PËR STUDIUES (Fulbright Visiting Scholar program) është një program post-doktoral që zgjat tre deri në gjashtë muaj, dhe u jep mundësi studiuesve të rinj apo me më shumë përvojë, lektorëve të universitetit dhe ekspertëve nga institucione akademike dhe kërkimi, të bëjnë kërkime dhe/ose të japin mësim në një universitet në Shtetet e Bashkuara.

FUSHAT E STUDIMIT: Aplikimet janë të hapura për të gjitha fushat e studimit.

KRITERET PËR APLIKIM

Aplikantët duhet:

  • të jenë qytetarë të Republikës së Shqipërisë
  • të kenë gradën Doktor në fushën e tyre të studimit
  • të kenë të paktën pesë vjet përvojë mësimdhënie dhe/ose kërkimore në një universitet shqiptar ose institucion tjetër kërkimor
  • të kenë një nivel të mirë të gjuhës angleze të folur dhe të shkruar (ekuivalente të nivelit B2 – minimum 82 pikë)
  • të kuailifikohen për të marrë vizë J-1
  • të kenë rekorde të mira shëndetësore

*** Kandidatët janë të detyruar të kthehen në Shqipëri për të paktën dy (2) vjet në përfundim të programit.

Lexo: Fulbright Scholar Program Info Session for alumni

Lexo: Fulbright Visiting Scholar Guidance 

Për më shumë informacion, të interesuarit mund të klikojnë në Fulbright Visiting Scholar Program 2024 – 2025 - U.S. Embassy in Albania (usembassy.gov)

AFATI I APLIKIMIT: 15 korrik 2023 

 

Për pyetje të tjera mund të kontaktojne në: [email protected]