Menaxhim

Menaxhim Këshillimi i karrierës

Konferenca e I-rë e BNJ në Kosovë

Konferenca e I-rë e BNJ në Kosovë Duapune.com mori pjese në Konferencën e parë të Burimeve Njerëzore e cila u mbajt në Prishtinë dt 20 Mars 2019. Dritan Mezini, Ekspert i BNj dhe IT dhe Partner Menaxhues i  DM Consulting Services dhe duapune.com mbajti një sesion prezantues në këtë konferencë mbi “Impaktin e digjitalizimit në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore” i cili u prit me shumë interes. 1st HR Conference in Kosovo Duapune.com participated on the first HR Conference that took place in Prishtina on March 20th 2019. Dritan Mezini, IT and HR Expert, DM Consulting Services and duapune.com management partner, held a presentation session during this conference on “The Impact of Digitalization in Human Resources Management” which had interest for the audience.