Psikologjia e punës

Psikologjia e punës

Britania vetëm 4 ditë pune në javë, ul stresin dhe rrit produktivitetin

Shoqëria Mbretërore e Biologjisë është pjesë e programit më të madh pilot në botë, për të provuar javën katërditore të punës, studim që përfundoi dhjetorin e kaluar. Programi ishte aq i suksesshëm sa ata po e mbajnë javën katërditore, sikurse 92% e kompanive që e kanë provuar një gjë të tillë.

Nga 61 kompani që morën pjesë, 56 e kanë zgjatur qasjen me katër ditë në javë punë, mes tyre 18, që e kanë shndërruar atë në diçka të përhershme, raporton Voice of America.

“Gjatë periudhës së provës vumë re një rënie në numrin e ditëve që merrnin punonjësit në rast sëmundjeje. Jepnim pushimin mjekësor mesatarisht rreth katër deri në pesë ditë në vit, për një person. Kjo është ulur në më pak se dy, për momentin. Mendoj se është një ndryshim vërtet thelbësor”, thotë Doktor Mark Downs, shefi ekzekutiv i Shoqërisë Mbretërore të Biologjisë. 

Si drejtuesit e kompanive ashtu dhe punonjësit raportuan përmirësime në produktivitet.

Gjatë periudhës së provës, në të gjitha organizatat që morën pjesë, numri i personelit që largohej nga puna ra me 57%, 90% e punonjësve duan të vazhdojnë javën katërditore të punës dhe 55%, raportuan një rritje të produktivitetit të tyre në punë.

Më e rëndësishmja, deri në fund të provës u vu re një ulje e nivelit të ezaurimit mendor tek më shumë se 70% e punonjësve dhe gati 40% ishin më pak të stresuar. Por java katërditore nuk funksionon për të gjithë.

“Mendoj se një javë pune katërditore tingëllon mirë në parim, por në praktikë, sa kompani do të jenë në gjendje të mbështesin mirëqenien e punonjësve, nëse ata do të heqin dore nga një javë pune normale pesëditore për një me katër ditë? Ne punojmë pesë ditë në javë. Punojmë nga ora 10 e paradites deri në orën 16.00 pasdite. Pra shkurtojmë orët që punojmë në ditë, me synimin që punonjësit të kenë atë harmoni mes punës dhe jetës së tyre, por nuk po e shkurtojmë javën e tyre të punës”, thotë Jay Richards, bashkëthemelues i kompanisë ‘Imagen Insights’.

Rezultatet e studimit i janë paraqitur parlamentit britanik. Programi pilot u krye në bashkëpunim mes organizatës jofitimprurëse “4 Day Week Global”, “Fushatës së javës 4 ditore” në Mbretërinë e Bashkuar si dhe organizatës studimore “Autonomy". 

 

Per artikullin e plote kliko : https://www.theguardian.com