Punëkërkues

Punëkërkues Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Shprehje nga Alice Walker

Shprehja 13 Arsyeja pse njerëzit heqin dorë duke mos besuar te fuqitë e tyre është se mendojnë se nuk kanë asgjë. – Alice Walker