Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

200 Universitetet ne bote

200 universitetet   Per me shume dhe per listen e plote te 200 universiteteve te botes klikoni linkun e meposhtem http://www.theguardian.com/higher-education-network/ng-interactive/2015/sep/15/top-200-universities-in-the-world-the-table