Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Thënie nga Steve Jobs

Shprehja 18Koha juaj është e kufizuar, prandaj mos humbisni kohë duke jetuar jetën e dikujt tjetër. Steve Jobs