Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thënie nga Helen Keller

Shprehja 44Kur ju mbyllet një derë e lumturisë, një tjetër derë hapet, por shpesh ne shikojmë për një kohë të gjatë derën e mbyllur, e cila sna lejon të shohim derën që është e hapur për ne. –Helen Keller