Të përgjithshme

Të përgjithshme

A e dini se...

“41% e punëtorëve besojnë se një hapësirë pune e organizuar është çelësi për të punuar lehtësisht.”

"Workplace Organisation Survey UK"