Të përgjithshme

Të përgjithshme

Asgjë nuk është e pamundur, bota vetë thotë, “Unë jam e mundur”.

Shprehja 90Asgjë nuk është e pamundur, fjala vetë thotë, “Unë jam e mundur”.