Të përgjithshme

Të përgjithshme

Confuci për punën

“Zgjidh një punë që e dashuron dhe nuk do të duhet të punosh asnjë ditë ne jetën tënde”- Confucius