Të përgjithshme

Të përgjithshme

Dita botërore e Çokollatës

Pa punë, dashuri dhe çokollatë,

do të kishte errësirë ??dhe kaos në Botë.