Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe Njoftime

Nepotizëm

Nepotizëm- favorizimi i të afërmëve nga individë që kanë një pozicion drejtues në kompani, si për shembull  nga menaxherët, supervizorët, apo praktika e lejimit të të afërmëve të punojnë për të njëjtin punonjës.