Të përgjithshme

Të përgjithshme

Filloni aty ku jeni. Përdorni atë që keni. Bëni çfarë të mundeni. –Arthur Ashe

Shprehja 41Filloni aty ku jeni. Përdorni atë që keni. Bëni çfarë të mundeni. –Arthur Ashe