Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe Njoftime

Fituesit dhe humbësit

“Fituesit i krahasojnë arritjet me qëllimet e tyre, ndërsa humbësit i krahasojnë arritjet e tyre me ato të të tjerëve” - Nido Queben