Të përgjithshme

Të përgjithshme

Hakmarrja më e mirë është suksesi më i madh. –Frank Sinatra

Shprehja 28