Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Humor: Cili është kuptimi i Ph.d.

kuptimi i titullit Ph.dJa cfarë do të thotë Ph.d.  :)