Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Humor: Shefi me uroi dite te mbare...

36964fe4e32a453d64fec7d2cf9da4ac Humor: Shefi me uroi dite te mbare... prandaj une ika ne shtepi...