Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe Njoftime Lojëra argëtuese dhe humor

Inovacion ne Ekoturizem!

Inovacioni ne ekoturizem - Mundesi trajnimi A je 20-30 vjec? A ke mbaruar studimet e larta ose po ndjek vitin e fundit ne nje nga deget: Arkitekturë / Design / Bujqësi / Turizëm / Marketing / Shkenca Mjedisi ?
A je I interesuar per te mesuar si perdoret inovacioni në shërbim të nxitjes së zhvillimit të ekoturizmit në vend? Nese I ploteson keto kerkesa, apliko deri me daten 10 Maj në adresën e emailit: [email protected] Sesioni I trajnimit do te jete gjate periudhes Maj – Qershor 2015 Mos e humb mundesine!Apliko!