Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Intervistë pune

Interviste puneNë një intervistë pune Menaxheri: Cilat janë pikat e tua më të forta? Kandidati: Jam njeri optimist dhe pozitiv. Menaxheri: Mund të na i demostrosh me një shembull. Kandidati: Po. “Kur do të filloj punë”?