Të përgjithshme

Të përgjithshme

Kur lejova të shkonte ajo çfarë unë jam, u bëra ai që duhej të bëhesha.

Shprehja 47Kur lejova të shkonte ajo çfarë unë jam, u bëra ai që duhej të bëhesha. Lao Tzu