Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Në cilin drejtim po ecën autobusi?

Përgjigje:
  • Shikoni me kujdes ku janë dyert. Fakti që ju nuk mund t'i shihni dyert do të thotë se ato janë në anën tjetër.
  • Pra, për njerëzit në Mbretërinë e Bashkuar dhe Indi ku njerëzit ngasin në anën e majtë të rrugës, autobusi po shkon në të djathtë.
  • Ndërsa për ne që jetojmë në Shqipëri apo vende të tjera ku automjetin e ngasin në anën e djathtë të rrugës, autobusi po udhëton në të majtë.
Përgjigja e saktë do të ishte "majtas".