Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Nëse ju nuk e drejtoni ditën, atëherë dita do tju drejtojë ju. –Jim Rohn

Shprehja 24Nëse ju nuk e drejtoni ditën, atëherë dita do tju drejtojë ju. –Jim Rohn