Të përgjithshme

Të përgjithshme

Nuk quhesh i rëzuar nëse s’je ngritur më përpara

Shprehja 52Nuk quhesh i rëzuar nëse s’je ngritur më përpara, dhe më mirë kështu sesa të jetosh pa to.