Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Proverbë Kineze

Shprehja 15Koha më e mirë për të mbjellë një peme ishte 20 vite më parë. Koha tjetër më e mirë për ta bërë këtë është tani. –Proverbë Kineze