Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe Njoftime

Kompensim global

Kompensim global- praktika të pagesave lidhur me punonjës të cilët punojnë në vende të tjera nga ai i origjinës. Një shërbim premium dhe stimuj të cilët janë përfshirë shpesh në paketa shpërblimi për të kompensuar taksat apo kostot e jetesës.