Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Shprehje nga Kristofer Kolombi

Shprehja 22Kurrë nuk mund të kaloni një oqean pa patur kurajo të humbisni pamjen e bregut. –Kristofer Kolombi