Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Shprehje nga Vince Lombardi

Shprehja 19 Të fituarit nuk është çdo gjë, por të duash të fitosh është gjithçka. – Vince Lombardi