Të përgjithshme

Të përgjithshme Statistika Lojëra argëtuese dhe humor

Shprehje nga Woody Allen

Shprehja 17 80% e suksesit është ta tregosh veten "Kush je"? –Woody Allen