Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Si të përdorim dy herë secilin numër 3 & 7 për të marrë rezultatin 24?

Përgjigje: 7 * ((3 / 7) + 3) = 24