Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thenia e dites

E ardhmja juaj varet nga ajo që bëni sot.

Mahatma Gandhi