Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thenia e dites!

Gjatë momenteve tona më të errëta duhet të përqendrohemi të gjejmë dritën!"

Aristoteli