Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thënia e ditës për Suksesin

Suksesi nuk duhet matur me pozicionin që dikush ka arritur ne jetë por me pengesat që ai ka kaluar per te arritur këtë.