Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thenie e vlefshme nga – Maimonides

Shprehja 40Mëso gjuhën tënde të thotë “nuk di” dhe kështu do fillosh të mësosh për dije. –Maimonides