Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thënie me vlerë...

Shprehja 49Lumturia nuk është diçka e bërë gati. Ajo vjen nga veprimet tuaja. –Dalai Lama