Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thënie me vlerë

Shprehja 73Kam mësuar gjatë gjithë viteve dhe mendja ime është kompletuar, në këtë mënyrë unë kam larguar frikën. –Rosa Parks