Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thenie me vlere...Steve Jobs

foto 91_1Mënyra e vetme për të bërë punë të mirë është të duash atë që bën. "Steve Jobs"