Të përgjithshme

Të përgjithshme Psikologjia e punës

Thenie motivuese

" Mësoni sikur do të jetoni përgjithmonë, jetoni sikur do vdisni nesër. "

Mahatma Gandhi