Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thenie motivuese

“Pesimisti sheh

vështirësi në çdo mundësi.

Optimisti sheh mundësi

në çdo vështirësi ".

Winston Churchill