Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thënie nga Anais Nin

Shprehja 30Jeta zvogëlohet ose rritet në përpjestim me kurajon e dikujt.–Anais Nin