Të përgjithshme

Të përgjithshme

Thenie nga Jamie Paolinetti

Shprehja 58Kufinjtë jetojnë vetëm në mendjen tonë, por nëse përdorim imagjinatën, mundësitë tona bëhen të pafundme. –Jamie Paolinetti